ČJ – budeme opakovat dělení slov na slabiky, druhy vět, psaní velkého písmena na začátku věty

přidáme nově – vlastní jména s velkými písmeny a naučíme se zpaměti abecedu – učebnice str. 20 – 23

v PS str. 16 – 23, písanka 6 do str. 20, čítanka str. 17 – 21

M – budeme opakovat rozdělování čísel na desítky a jednotky, sčítání desítek do 100 a přidáme odčítání desítek

PS do str. 14, početník do str. 10

PRV – zopakujeme téma Domov a v pátek si na známky napíšeme v PS str. 8

nově začneme téma Podzim – v učebnici na str. 8 – 9 a v PS na str. 9

AJ – zopakujeme pokyny a číslovky do 10 a dokončíme 1. kapitolu/Unit/ Hello!

v prac. učebnici do str. 13