ČJ – větné celky, vzorce souvětí, dopis – učeb. str. 78 – 79, PS str. 83, Procv. pravopisu str. 34, písanka č. 2 – 2 strany, čítanka do str. 49, Pohádky o dom. znameních – 3. kapitola

M – násobení 7, PS str. 29 – 31, Početník str. 18 – 19

PRV – Jaro, učeb. str. 44, PS str. 46 – 47

AJ – My family – This is my sister. These are my aunt and uncle. They are happy.

PS str. 58 – 59, AB str. 20 – 21

Na aprílové pondělí 4.4. si zájemci mohou přinést nějaké veselé ponožky a představit jejich názvy.