ČJ – stále budeme opakovat pravopis měkkých a tvrdých souhlásek a přidáme tvary slov a slova příbuzná

v učebnici str. 48 – 49 a v PS str. 57 – 58, Procv. pravopisu str. 7 – 9

čítanka str. 47 – 51, písanka individuelně

M – stále budeme opakovat + – do 100 ústně s přechodem, zaokrouhlování na desítky a

přidáme + – písemné/pod sebou/ a prohloubíme znalost hodin – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá s počítáním minut

V PS str. 38 – 39, přidáme na procvičení nějaké kopie

PRV – téma Zima – příroda v zimě

učebnice str. 25 a v PS str. 25

AJ – napíšeme opakovací test č. 3 za lekci – školní potřeby a začneme 4. lekci – My favourite colours/barvy/

V PS str. 30 – 33, nová slovíčka str. 91

Děti dostaly malého Mikuláše z třídního fondu a vylosovaly si kamaráda, kterému by měly přinést malý dáreček na poslední den před Vánocemi 22.12., kdy si ve třídě uděláme malou besídku – podarujeme, zahrajeme si pohádku a vyrobíme svícen.