ČJ – opakování učiva za celý školní rok, přepisy, diktát, čtení s porozuměním, opis v písance

PS jsme dokončili, budeme pracovat už jen s učebnicí , čítankou, písankou, společnou četbou Pohádky o domovních

znameních, čtenářským deníkem, kopiemi s pravopisem apod.

M – opakování numerace do 100, slovních úloh a dokončení geom. úloh v PS – do str.56 – lomená čára, vzájemná poloha

2 přímek, obrazce ve čtercové síti, desetiminutovky na násobilku

PRV – v úterý test 7 str. 56, ve čtvrtek – téma hospodářská zvířata v učeb. str. 54 – 55, PS str. 58 – 59

AJ – dokončení poslední lekce Animals v PS str. 69 a ve čtvrtek test č. 8, v AB dokončení spellingu celé abecedy do str. 35

Poslala jsem všem, co byli na Švp zpět zdravotní dokumentaci + léky. Prosím , kdo ještě nedal , přineste peníze za fotky.

Předběžně se plánuje akce 15.6. – krátký výlet do Dubče – přírodní zajímavosti, hry, zmrzka, aj.

16.6. sportovní dopoledne na hřišti v Kolodějích.

O dalších akcích, procházkách vás budu informovat, záleží na počasí.