ČJ – stále opakování učiva – i,y po souhláskách, párové souhlásky, slovní druhy

učebnice do str. 75, PS do str. 80, Procv. pravopisu do str. 33 + další procvičovací kopie, přidáme v písance do str. 10,

čítanka do str. 35 a dočteme 1. kapitolu v pohádkách o domovních znameních/PDZ/

M – začneme násobky 5, v PS str. 20 – 23, Početník str. 12 – 13

PRV – Výroba papíru – učeb. str. 40, PS str. 42

AJ – opakování 1. – 6. lekce – otázky a odpovědi :

1/ jméno2/ věk 3/ pocity 4/ nejoblíbenější barva 5/ popis osoby – části těla, oblečení

V úterý 8.3. jedeme MHD do Horních Počernic do divadla na představení O velrybě Lízince. Sraz ráno v 7,40 před školou, návrat na oběd v cca 11, 40 h. S sebou jen malý batůžek/ kabelku/ se svačinou.