ČJ – začneme nové učivo – slovní význam – slova nadřazená – zvíře, podřazená – pes, kočka,…slova opačného

významu/antonyma/, slova podobného významu /synonyma/, slova mnohoznačná – koruna,…

v učebnici se posuneme do str. 30 a v PS do str. 33

Pokračujeme v písance 6 psaním slabik BĚ, PĚ, VĚ a v čítance každý den čteme cca 1 stránku.

M – pořád opakujeme + – do 20 a procvičujeme + – s přechodem do 100 bez přechodu desítek 73 + 5, 80 – 6 ,…

Začneme používat závorky 35 + /10 – 6/ = ,……..a začneme sčítat a odčítat dvoumístná čísla 20 + 34, 96 – 50,……….

V PS doplníme strany 20 – 24, v početníku str. 12 – 16.

PRV – téma Podzim – v sadu, v PS str. 12 – 15

AJ – krátce zopakujeme Unit 1 /malý obrázkový test/ a pokročíme v Unit 2 I´m happy – v PS str. 16 – 17, ptáme se a

odpovídáme – What´s your name? How old areyou? How are you feeling? I am happy, sick,…..Zahrajeme Bingo a

Bang!

Přes víkend jen opravit diktát a sloupečky v matematice do malých sešitů.

Prosím ještě, kdo nepřinesl, kuchyňské role a týdenní odměny – bonbónky, záložky, tužky, cokoli malého.

Děkuji.