ČJ – probereme další párové souhlásky v – f a d – t

v učebnici str. 51 a 52, v PS str. 60, v Procv. pravopisu str. 10, 15 a 21

čítanka str. 57 – 64, písanka individuelně

M – otestujeme hodiny a budeme opakovat + – do 100 pamětně i písemně pod sebou a seznámíme se s

jednotkami objemu v PS na str. 41

PRV – Zima – zvyky a tradice v učeb. str. 27 a v PS str. 27

AJ – Christmas – známá vánoční slovíčka, koledy, nácvik pohádky

Ve středu 22.12. se neučíme, stačí batůžek se svačinou a dárečkem pro kamaráda.

Na svícen stačí 1 svíčka cca 10 cm a 4 – 5 malých větviček jehličnanů. Kdo se chce zbavit starších vánočních

řetězů, tak by se taky hodily, zbytek svícnu dodám.