Přátelé, učte se. Český jazyk dnes byl bída a utrpení. S vaším přístupem návrat do školy bude masakr!

Dnes jsme opakovali OPĚT zájmena. V učebnici na str. 106 – celá udělána ústně, cv. 5 ještě pro zopakování písemně do ŠS za DÚ.

Matematika – Počítání se závorkami str. 11 v učebnici. Cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS a za DÚ cv. 3 a 5.

Vlastivěda – Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce. Učebnice str. 45 – 48.