venku je stále hodně chladno, do rána byl někde i mrazík….Český jazyk – opakování předložek z, s. Uvědomit si rozdíl mezi předložkou a předponou. Opakovali jsme na str. 38 v učebnici cv. 1 ústně, cv. 4 do ŠS a za DÚ na str. 39 cv. 9. Z matematiky jsme sčítali a odčítali desetinná čísla. Pracovní sešit str. 16 cv. 11, 12. Stranu 17 jsme zvládli celou, str. 18 cv. 8, 9. Za domácí úkol stránku dodělat, tzn. cv. 10, 11, 12, 13.

Vlastivěda – referáty z jednotlivých krajů naší republiky, zajímavosti.