Český jazyk str. 40 v PS cv. 5, str. 41 cv. 6, 7, 8.Vlastivěda – Počasí, podnebí: učebnice str. 29 , str. 30 – opakování cv. 1, 2, 3a)b)c). Matematika – PS str. 25: Kontrolní práce cv. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8. Za DÚ 9, 10. Sloh – učebnice str. 110.