Český jazyk – opakování zdvojených souhlásek. Učebnice str. 29, 30 cv. 1a), 3), 4a), 6a), 7) 8) ústně. Cvičení 9 do ŠS, za DÚ z procvičovacího sešitu str. 9.

Opakování SKLADBA str. 123/119.´v učebnici. V procvičovacím sešitě na str. 41 shoda.

Matematika – sčítání a odčítání desetinných čísel. Učebnice str. 24, cv. 1, 2.DÚ str. 24 cv. 2g) h) i). V PS str. 15 celá.