Český jazyk – vzory podst. jm. rodu středního. Opakování v učebnici na str. 60 cv. 1, na str. 61 cv. 2, 3 ústně. Část cv. 3 za DÚ pro upevnění učiva. Vlastivěda – nerostné bohatství učebnice str. 35, PS str. 21. Matematika – PS str. 30, pamětné sčítání a odčítání. Na str. 29 DÚ cv. 6, 7. Sloh – Nepostradatelný pomocník.