Český jazyk – první hodinu jsme opakovali – procvičovací sešit str. 28 cv.1, učebnice str. 129/125 – opakování, str. 63 cv. 3a) do školních sešitů.Druhou hodinu jsme zopakovali podmět a připojily přísudek slovesný. Učebnice str. 130/126, cv. 5.

Matematika – učebnice str. 27 cv. 1, 2, 3, 4, 5. DÚ cv. 6 g), h), f), i), j.