Sejdeme se až na jaře 21. března a bez roušek!

Žádné úkoly jsem nedávala, všichni si chceme trochu odpočinout a vzpamatovat se.

Poslední týden děti pracovaly v dobrém tempu, chválila jsem je.

Po prázdninách začneme v ČJ – rozbor větných celků a násobilku 6.