Vážení rodiče, škola Vám opět nabízí bezplatnou možnost vyzvednout si u ředitele školy dva formuláře přihlášek na osmiletá gymnázia, které si vyplníte, včetně známek v zadní části blanketu. Tento pak dítě přinese řediteli k podpisu a orazitkování. Po úspěšném přijetí si vyzvednete zápisní lístek, který po vyplnění odevzdáte na gymnázium, kam bylo Vaše dítě přijato.