Vážení rodiče, seznamte se prosím s možností přihlásit své dítě i na část prvního prázdninového měsíce.

Omezený provoz MŠ v červenci 2023

            Provoz: Po projednání se zřizovatelem na školské komisi, konané 16. února 2023, Vás informuji, že jedna třída naší mateřské školy bude v provozu od

10. – 21. července 2023.

            Přihlášení se: Přihlašujete se stejně, jako na vedlejší prázdniny, v souladu se školním řádem. Prosíme dejte vědět co nejdříve, abychom byli schopni zajistit provoz, nejpozději však

do 30. června 2023.

Provoz bude zajištěn v případě přihlášení se více než 15 dětí (včetně).

            Úplata: vzhledem k tomu, že v minulých letech se přihlásili zájemci, kteří následně nenastoupili, či chodili minimálně, bude vybíraná úplata nevratná. Uvědomte si prosím, že školní kuchyně musí nakoupit zásoby, ze kterých se Vaše děti budou stravovat, a ty při absenci nelze vrátit ani spotřebovat později.

Předškoláci –  550,- Kč (0,- Kč školné + 550,- Kč stravné)

Děti do 5 let – 920,- Kč (400,- Kč školné + 520,- Kč stravné)

Platby odešlete, tak, jak jste zvyklí, na školní účet.

V Praze 2. března 2023

                                                                                   Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                       ředitel školy