Dnes ráno, 7. dubna jsme získali závazné podklady z MŠMT. Zatím zasílám všeobecné informace a konkrétní rozvrhy apod. zveřejníme po zítřejší pedagogické radě:

  • výuka rotačním způsobem – které třídy budou začínat prezenčně a které distančně, zveřejníme po zítřejší (8. 4.) pedagogické radě v odpoledních hodinách
  • rozvrhy zveřejníme taktéž zítra 8. 4. v odpoledních hodinách
  • bez HV a TV
  • pohyb pouze v homogenních třídních skupinách
  • 2x týdně antigenní testování
   • probíhat bude ve dvou stanech před budovou školy
   • děti si budou odběr provádět samoodběrem. Mohou pomáhat i rodiče při příchodu ke škole, v místech k tomu určených, za dozoru vyučujícího, který učí 1. hodinu + dalších pomocných pracovníků ze školy – viz. instruktážní video o samoodběru: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
    • při prokázání pozitivity – v případě prvního testování 12. 4. a po návratu z týdenní distanční výuky se dítě vrací rodičům, ostatní děti v normálním režimu
    • při prokázání pozitivity při dalších testováních – karanténa celé třídy
   • dítě nemůže být nuceno k testování a nemůže být sankcionováno
  • adaptační období po návratu do školy
  • ošetřovné
   • nárok na ošetřovné při rotační výuce nadále trvá ve dnech nařízené distanční výuky
 • ŠD
  • třídní kolektivy se nesmí míchat, tzn. ranní školní družina zrušena
  • družina je pouze pro žáky prezenční výuky, po třídních kolektivech
   • jednotlivá oddělení školní družiny budou upřesněna ve čtvrtek po pedagogické radě
 • ŠJ
  • obědy budou vydávány v souladu s interním nařízením tak, aby se třídní kolektivy při prezenční výuce nemíchaly
  • výdej stravy žákům na distanční výuce probíhá beze změny
 • Zájmové kroužky a kluby logiky
  • realizovat se mohou pouze kroužky, kde se nemíchají děti z různých ročníků
  • nesmí docházet k mísení i dětí z distanční a prezenční výuky