Je umožněna sportovní činnost i ve vnitřních prostorech školy. Jinými slovy tělocviky. Podmínkou je 15 metrů krychlových  na dítě, což splňujeme. Při sportování nemusí být ochrany nosu a úst… Takže:

  • od pondělí 24. května pracujeme podle „normálních“ rozvrhů,
  • jedinou změnou oproti těmto rozvrhům je zákaz zpěvu, třídní učitelky vyvěsí na třídních webech upravené rozvrhy