První povánoční krátký týden ve školce jsme zahájili vzpomínáním a vyprávěním zážitků z Vánoc. V dalších dnech se děti učily poznat části dne, dny v týdnu, roční období a zkoušeli jsme napočítat všech dvanáct měsíců. Děti malovaly obrázky, cvičily, hrály pohybové hry a trénovaly grafomotoriku. Nechyběly ani pohádky a procházky na čerstvém vzduchu.