Cílem minulého a tohoto týdne bylo blíže seznamovat děti s tím, co se pěstuje na našich zahrádkách či na našich polích.

Děti se učily správně pojmenovat a třídit některé druhy ovoce a zeleniny a povídaly si o jejich dalším využití. Seznamovaly se se základními polními plodinami, jejich dalším zpracováním a využitím pro člověka. Na toto téma plnily nejrůznější aktivity ať už ve skupinkách (třídění ovoce a zeleniny, početní hádanky..), individuálně např. při výtvarných činnostech, při společných rozhovorech, nebo při poslechu pohádek. Zpívaly písničky, hrály pohádku O řepě, učily se básničku O slunečnici a hrály pohybové hry. Měly možnost podívat se na polní plodiny pod mikroskopem a ochutnaly některá semínka (např. slunečnici). Při vycházce na pole také sledovaly traktor při orbě.

https://photos.app.goo.gl/Md1QmZV9US6bNYEt9