ŠKOLA V PŘÍRODĚ – LOKALITA: HOTEL SEMERINK (JIZERSKÉ HORY)

Termín12. – 17.5. 2023

Cena: 5.100,- Kč

1. záloha:  2.600,- Kč do 6.2. 2023

2. záloha: 2.500,- Kč do 28.4. 2023

Platby uhradit: č. ú. 249 338 349/0800 – VARIABILNÍ SYMBOL UVÉST STEJNÝ JAKO U OBĚDŮ. Platbu lze také uhradit jednorázově do 6.2. 2023