DODATEČNÉ VOLBY DO ŠR PO UKONČENÍ MANDÁTU PANA TROJANA

Vážení rodiče, v září 2020 proběhly volby nových členů naší školské rady. Mandát této rady je tříletý. Protože však v červnu 2021 ukončilo docházku dítě pana Trojana, který byl zvolen z řad rodičů, jsem povinen v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlásit doplňkové volby. Hledáme tedy rodiče, který by byl ochoten kandidovat na uvolněnou pozici. POKUD BYSTE MĚLI ZÁJEM O KANDIDATURU, PROSÍM POŠLETE SVÉ ROZHODNUTÍ NA E-MAIL ZSKOLODEJE@EMAIL.CZ. KANDIDÁTKY PROSÍM POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 15. ZÁŘÍ (VČETNĚ). Ze zájemců bude vytvořena kandidátka, která bude rozeslána všem rodičům, kteří zakroužkováním vyberou svého kandidáta. Uchazeč s největším počtem hlasů bude po následující dva roky členem školské rady za rodičovskou veřejnost.

Třídní důvěrníci

  • 1. třída – Veronika Budková
  • 2. třída – Helena Beránková
  • 3.A –  Marie Šoutová
  • 3.B – Šárka Kratinová
  • 4. třída – Martina Tůmová
  • 5. třída – Ilona Zdobinská

Vážení rodiče, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školské rady z řad rodičů nebo zástupkyni za pedagogy – paní Šťovíčkovou, můžete využít ochotných třídních důvěrníků, kteří Váš požadavek předají školské radě.

Volební řád školské rady

Jednací řád školské rady

1. zasedání ŠR 2020 – 2021

2. zasedání ŠR 2020 – 2021

3. zasedání ŠR 2020 – 2021