Český jazyk – učebnice. str. 4 cv. 8, 9 ústně, str. 5 cv. 10, 11, 12 ústně. Cv. 12 po procvičení napsané do ŠS. Přírodověda – zápis do PS na str. 2 podle str. 3 v učebnici. Matematika – opakování násobilky uč. str. 9 cv. 1, 2, 3, 4. Cv. 3, 4, 5, 6, 7do ŠS. Vlastivěda – učebice str. 4, 5.