Stále pilujeme zájmena – učebnice str. 108/104 skloňování zájmen my/vy.

Cvičení 11, 12. Cvičení 13 všichni do ŠS, někteří posílali k oznámkování. Domácí úkol je opět v procvičovacím sešitě na str. 39.

Matematika – Pracovní sešit str. 6 cv. 1, 2, 3, 4 kolektivně. Domácí úkol cv. 1, 2 v učebnici na str. 13.