Český jazyk – opakování přídavných jmen přivlastňovacích. Učebnice str. 74 cv. 3 – ústně se zdůvodněním. Na str. 76 cv. 2 – opět ústně se zdůvodněním,, totéž cv. 3. Za DÚ cv. 4.

Matematika – početník str. 29 – druhý sloupec, doplňování 10, 100, 1000. Slovní úlohy s desetinnými čísly do ŠS str 30, cv. 9, 10, 11. cvičení 12 za DÚ. Přírodověda – Kalibro testy.