Český jazyk – opak. předpon s-, z-, vz-. Učebnice str. 35 cv. 2 – použití ve větách – ústně. Str. 36 cv. 3, 4 vysvětlení a zdůvodnění ústně, cv. 6 do ŠS.

Vlastivěda – Obratlovci a bezobratlí str. 50 – 51. Opakování str. 52 budu zkoušet.

Matematika – násobení 10, 100, 1000 desetinná čísla. Učebnice str. 25 cv. 1, 2, 3, 4, 5. Cvičení 6, 7, 8 DÚ.