Český jazyk – opakování vzorů podst. jm. – procvičování str. 25 v procvičovacím sešitě celá ústně, str. 26 za DÚ. Ústně ještě str. 53 v učebnici cv. 4a) a str. 54 cv. 8a), 9a). Matematika – Dělení 10, 100, 1000. Pracovní sešit str. 21 celá, ze str. 22 cv. 1. DÚ – učebnice str. 26 cv. 5.