My jsme zvládli z češtiny přísudek slovesný, učebnice str. 130/126 cv. 2a) b). V PS jsme zvládli str. 69 cv. 1a) b), cv. 2a), b). cv. 3 a na str. 70 cv. 4. Z matematiky jsme se prodírali příklady s desetinnými čísly na str. 28 cv. 2, 3, 4, 5. Všechna do školního sešitu. V přírodopise jsme začali „Člověka“ tzn. celou str. 53.