Český jazyk – opakování vyjmen. slov. Učebnice str. 51 cv. 2b), 3, 4, – ústně. Str. 52 cv. 5 do ŠS. Matematika – učeb. str. 32 v učebnici do ŠS. PS str. 20 cv. 1, str. 21 cv. 1, 2. Přírodověda – učebnice str. 37, 38 – Skupenství látek. Vlastivěda – Úmoří České republiky + řeky.