Český jazyk – Určování základních větných členů. Opakování látky.

Základní větné členy – určování zákl. vět. čl. v úvodním cvičení na str. 123/119 v učebnci. Pročíst a znovu si oprášit znalosti textu v modrých polích. Str. 124/120 cv. 5, 7. Za DÚ cv. 8a).

Matematika – pracovní sešit str. 11 celá, za DÚ str. 21 v učebnici, cvičení 3.