Tento týden jsme si povídali o zvířátkách, která žijí u vody, ve vodě i pod vodou. Nejprve jsme si vysvětlili, jaký význam má voda pro život na zemi, v jaké podobě se s vodou v přírodě setkáváme, nebo jaký je rozdíl mezi potokem, řekou, rybníkem či mořem. Děti třídily a hledaly rozdíly mezi sladkovodními a mořskými živočichy, poznávaly a pojmenovávaly nejznámější ryby, prohlížely si mořské škeble a při Kimově hře trochu portrápili paměť při hledání ztracených předmětů. Vyráběly želvičky, akvárium s rybičkami a společně vytvořily obrovskou chobotnici. Ve skupinkách tvořily podle vzoru z písmenek jednoduchá slova, skládaly puzzle ryby a třídily obrázky sladkovodních a mořských živočichů. Nezapomněli jsme ani na předškolácké úkoly, pohádky a pohybové aktivity spojené s tímto tématem. https://photos.app.goo.gl/MeeczxbFqTKEFNqa6