Pracovní sešity Starter/Academy star/ ještě nedorazily, ale nám to zatím nebude vadit. Dětem budu poslechy a obrázky promítat – budeme se představovat – I am Ema. And you? – a zkoušet jednoduché pokyny Come in. Sit down. Stand up. Open your book. Close your book. Listen. Look. Sing.

Děti dostanou 1 kopii pokynů, které doma rozstříhejte a vložte do zmiňovaných desek. Ve škole pak budeme se slovíčky dále pracovat – zvedat při pokynu správný obrázek aj.