V tomto týdnu se ve škole budeme věnovat 8 lekci – Oblečení a v gramatice dalším osobám slovesa – to have/ mít/ – He has got, she has got, he hasn´t got, she hasn´t got.

V učebnici budeme pracovat od str. 100 do str. 103 a v PS od str. 83 do str. 85.

Prosím, nezapomeňte si přinášet v pondělí, úterý a ve středu učebnici, prac. sešit a také malý sešit na slovíčka aj.