Konverzacemi ve dvojicích zakončíme klasifikaci, je to teď jediný úkol, na který se mají děti ústně připravit podle zadání na papíře.

Budeme pokračovat v poslední 10. lekci – gramatika – these, those, v učebnici probereme lekci 5,6 a 7 na str. 130 – 132 a v PS vyplníme str. 106 – 108.