1. hodinu v pondělí/úterý/ zkontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – nakreslit do sešitu/ na papír/ libovolné zvíře a popsat jeho části těla s využitím nových slovíček 7. lekce. Nová gramatika je časování slovesa mít /to have/ – v učebnici na str. 86 a 87, v PS si ukážeme tabulku na str. 124 a procvičíme na str. 73 a 74, dú str. 74/ 1, 3
  2. hodinu ve středu/ čtvrtek budeme procvičovat zejména časování slovesa mít v učebnici na str. 88 a 89 pomocí poslechu a v PS vyplníme str. 75