Jen doplňuji informace pana ředitele k nástupu od 17.5.:

Prosím, aby všechny děti přicházely do školy včas, tzn. v 7,40 h, abychom stačili hlavně každé pondělí děti otestovat a začít výuku v 8,00 h. Testů se rodiče nemusí účastnit, ale u prvňáčků ještě můžete ve třídě pomáhat. Výuka probíhá podle daného prezenčního rozvrhu jako doteď, tzn. každý den do 11, 35h. Na obědy tedy děti půjdou už s paní vychovatelkou v 11, 35 h, takže pro vyzvednutí po obědě už volejte do družiny paní vychovatelce.

ČJ – Čtení s porozuměním – ve Slabikáři dočteme příběh o Jasoňovi do str. 49 psaní v písance do str. 18, přepisy a diktát do malého sešitu s opičkami

M – Budeme opakovat 1 – do 20 s přechodem a slovní úlohy, přidáme měření délky v metrech, objemu v litrech a hmotnosti v kilogramech. V PS doplníme strany 29 – 32

PRV – zopakujeme téma Jaro v PS na str. 67 a začneme nové učivo Rok, roční období na str. 68 a 69.