Tak zase od 19.4. on line od 9, 00 h podle daného rozvrhu.

ČJ – stále budeme procvičovat čtení měkkých slabik DI, TI, NI A DĚ, TĚ, NĚ.

Ve Slabikáři se posuneme na str. 15 s doplňujícími otázkami jako vždy. Písanku stále doháníme, měli

bychom se do pátku posunout do str. 14. Je dobré i mimo písanku zkoušet přepisy a diktátky krátkých

vět do malého sešitu s opičkami.

M – v tomto týdnu jsme intenzivně zkoušeli rozklady při sčítání s přechodem. Příští týden už se vrhneme

na odčítání s přechodem. V PS se dostaneme na str. 19. Do sešitu se šnekem budeme psát sloupečky

s výpočty. Zkoušíme už samostatně číst zadání jednoduchých slovních úloh.

PRV – téma – Jaro – jarní rostliny, popis těla rostliny – květ, stonek, listy, kořen v PS str. 55

Ve škole jsme vyseli 1 rostlinku, prosím, 26.4. na prezenční výuku přinést malý plastový květináč na

přesazení.