Chválím děti, jak zvládly práci na počítači při zaměření na učebnici a začaly už i trochu konverzovat v chatu ! Za úkol na příští týden máme písanku str. 28 a v PRV nalepit obrázky na str. 45.

ČJ – v příštím týdnu se seznámíme s hláskou F, f a Ch, ch – ve Slabikáři budeme pokračovat ve čtení do str. 89 každý den společně s otázkami na porozumění textu. V písance budeme psát doma každý den 1 stránku až do str. 33.

M – začneme 3. díl pracovního sešitu / s papoušky/ . Zahajujeme sčítání do 20 s přechodem 10. V PS bychom měli zvládnout vyplnit do str. 5.

PRV – dokončíme kapitolu Lidé a společnost – v PS vyplníme str. 46 – 50