V pondělí 24.5. ráno v 7, 40 h po vpuštění do školy budou děti ve třídě /až všichni dorazí/ najednou absolvovat avizované PCR testy. Účast rodičů už není nutná – děti vkládají do úst malý váleček, po minutě vyplivnou do zkumavky a to je celé. Případné pozitivní výsledky jsou až po rozboru oznámeny rodičům elektronicky.

ČJ – chválím čtenáře, stihli jsme více, než byl plán, takže jsme ve Slabikáři na str. 54. V dalším týdnu dojdeme na str. 68 a přidáme slabiku Mě. V písance jsme dopsali až na str. 21, některé přepisy jsou na známky a psali jsme opět diktát 2 vět, prosím opravit chyby. Příští týden se v písance posuneme do str. 31.

M – opakujeme sčítání a odčítání s přechodem desítky v různých podobách. Využíváme jednotky délky, objemu, hmotnosti i platidla. V tomto týdnu dokončíme PS 3, napíšeme nějaké sloupečky příkladů na známky a dále budeme využívat do konce školního roku různé pracovní listy, které pro děti připravím.

PRV – začínáme si tikat s časem – téma Rok, probrali jsme roční období, měsíce a začneme dny v týdnu a kalendář. V PS doplníme strany 70 – 71.

Připomínám, že se už učíme podle původního rozvrhu – viz. stránky, takže PRV v úterý a pátek, TV ve středu a pátek.