Tak zase od pondělí online, alespoň si odpočineme od roušek.

ČJ – ve Slabikáři stále procvičujeme čtení měkkých slabik – di, ti, ni, dě, tě, ně, a ď, ť, ň. Pokročíme se čtením s porozuměním až do strany 35. Písanku 3 bychom měli celou dopsat, záleží na dětech, jak si práci na týden rozloží, myslím, že je to splnitelný úkol a do školy ji pak 10.5. přinesou hotovou a dostanou písanku 4.

M – budeme i nadále procvičovat odčítání do 20 s přechodem desítky a snažit se už tak úporně nepoužívat počítadlo. V PS se posuneme na str. 26. Stále budeme opakovat rozklady čísel a doplňování neznámého čísla v daném příkladu typu 18 – _ = 10/budoucí rovnice/

PRV – téma Jaro – zvířata. V PS bychom rádi zvládli str. 59, 61 a 62