ČJ – čekají nás slabiky Di, Ti, Ni a dočtení 1. dílu Slabikáře. Začneme písanku č. 3 – R, E, j do str. 5.

M – sčítání s přechodem 6 + 5 + 4 + v PS budeme procvičovat s rozklady do str. 11

PRV – otevíráme téma Jaro – měsíce, znaky jara, příroda na jaře v PS str. 51 – 52