Začneme společně obě skupiny v úterý 6.4. zopakováním 7. lekce – slovíčka, gramatika I have got, I haven´t got, they have got, they haven´t got. Have you got? Yes, I have. No, I haven´t.

Ve středu a ve čtvrtek už začneme v půlených skupinách novou lekci č. 8 – Oblečení/ Clothes/ – v učebnici str. 98 – 99 a v PS uděláme str. 82. Dú bude nakreslit postavu do malého sešitu/ na papír/a popsat oblečení s novými slovíčky.