V pondělí se opět uvidíme brzy ráno v 7, 20 h před školou. Snad zase rychle zvládneme jiný typ antigenního testu a pak hurá do práce.

ČJ – Ve čtení s porozuměním si ve Slabikáři přidáme strany 19 – 25 a začínáme číst i další pomocné materiály – rýmovačky, hádanky, pranostiky, skrývačky, křížovky aj.

V písance 3 budeme vybírat vhodné stránky pro výuku nových písmen. V tomto týdnu tedy napíšeme strany 15, 19, 23, 24 a 28.

M – začali jsme odčítání s přechodem 10, budeme pokračovat v PS do strany 22 – zatím s počítadlem a dalšími podpůrnými pomůckami.

PRV – téma Jaro – v PS budeme doplňovat strany 56 – 58 – V sadu, včelky a práce na zahradě.

Ve čtvrtek bychom přesadili 1 květinu do přineseného plast. květináče.