Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – ústní zkoušení časování sloves ( CHVÁLÍM – 13 jedniček, 1 dvojka) – zítra pokračuji ve zkoušení     – pracovní sešit str. 70/1 
DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 72/5
MA – tajenka – malá násobilka (20 jedniček)GEO – obdélník – vlastnosti obdélníku, vrcholy, strany protější, strany sousední, rovnoběžné strany, kolmé strany         – učeb. str. 26/3,4
DOMÁCÍ ÚKOL: Narýsuj do čtvercové sítě libovolný čtverec GHIJ. Vypiš rovnoběžné a kolmé strany.
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková