Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali: 
MA – tajenka – všechny děti spočítaly na jedničku GEO – zopakování kružnice         – nová látka: kruh – výklad, společný zápis do sešitu viz. příloha
DOMÁCÍ ÚKOL: Narýsuj kruh určený kružnicí k se středem S, r = 6 cm. Červeně vyznač průměr, modře poloměr. Body A, B, C, D budou kruhu náležet. Body E, F nebudou kruhu náležet.
ČJ – zopakování časování slovesa BÝT v přítomném čase     – učeb. str. 74/1 b – do školního sešitu – společná kontrola     – učeb. str. 74/1 e, f – společně ústně     – pracovní sešit str. 71/4, 5, 6
DOMÁCÍ ÚKOL: Vymysli a napiš 6 vět tak, aby v každé větě bylo sloveso být v přítomném čase. První věta bude obsahovat sloveso být v 1. os, jednotného čísla. Druhá věta bude obsahovat sloveso být v 2. os, jednotného čísla. Třetí věta bude obsahovat sloveso být ve 3. os. jednotného čísla a totéž v množném čísle.
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková