Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – opakování vlastních, místních jmen     – opakování mluvnických kategorií podstatných jmen – rod, číslo, pád     – opakování slov nadřazených významem, podřazených významem, slov souřadných – viz. příloha     – pracovní sešit str. 72/7,8
DOMÁCÍ ÚKOL: pracovní sešit str. 73/10
MA – dělení se zbytkem – tajenka – viz. příloha (15 jedniček)     – NOVÁ LÁTKA: dělení se zbytkem 9 – učeb. str. 16/44 – společně ústně
DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 16/48 (slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď)
Ve škole jsem zadala úkol z prvouky – pracovní sešit str. 31 – prosím do tohoto pátku o fotku (WA, e-mail).Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková