Český jazyk – Zájmena vztažná str. 103 cv. 13, 14. Strana 105 cv. 1, 2.

Matematika – Výhodné počítání – str. 29 cv.3, 4, 5.

Vlastivěda – dějepis: První Československá republika str. 41 + video (vznik republiky).