Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – stále větné vzorce souvětí – učeb. str. 17/2 – společně přečteno, jednoduché věty spojeny pomocí spojovacích výrazů – následovné určení větných vzorců viz. příloha Word     – učeb. str. 17/3 – společně ústně     – pracovní sešit str. 13/1 – společně, za souvětí jsme zapisovali vzorce
DOMÁCÍ ÚKOL. učeb. 17/3 (prvních 6 vzorců)
MA – tajenka – dělení malá násobilka – diktátem (17 jedniček)      – dělení se zbytkem čtyřmi a pěti – výklad – viz. příloha      – učeb. str. 8/9 – slovní úloha – společně do sešitu – viz. příloha
DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 9/13
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková