Dobrý den, vážení rodiče.
dnes jsme dělali.
ČJ – stále procvičování určování základních skladebních dvojic – viz. příloha     – opakování – stavba věty – slovosled, slovní druhy, nadřazená x podřazená slova, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova – příbuzná slova (práce s textem – orientace v textu) – viz. příloha
DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 115/3
MA – dělení se zbytkem 2,3,4,5 – na známku – CHAT – viz. příloha (12 jedniček, 6 jedna mínus)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 60/1 (5 malých jedniček)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 60/8 (4 velké jedničky)      – procvičování dělení se zbytkem 6 – viz. odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 13/31 (3. + 4. sloupec + zkoušky)
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.
Klára Popelková