Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
MA – tajenka – dělení se zbytkem 6 – viz. příloha WORD (19 jedniček)GEO – porovnávání úseček – učeb. str. 18/1,2,3
DOMÁCÍ ÚKOL: GEO – na středu na  prezenční výuku – učeb. 18/4 (bez porovnání čtverce – čtverec jsem vysvětlovala, aby děti věděly, jak úkol vypracovat)
ČJ – procvičování – základní skladební dvojice + vzorce souvětí – viz. příloha (společně ústně)     –  základní skladební dvojice – viz. příloha WORD – chat na známku (17 jedniček, 1 dvojka)     – pracovní sešit str. 90
PRV – Lidské tělo – vnitřní orgány – učeb. str. 35        – pracovní sešit str. 30
Děkuji za spolupráci.
V pondělí se konečně těším naživo.
Hezký víkend.